Możliwość składania wniosków w ramach K-GGR


wpisany przez redaktor | środa, 16 października 2013 23:05 |


Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na operacje w zakresie:
  1. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem  ·         Limit dostępnych środków:6.388,54 zł;
  2. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej ·         Limit dostępnych środków: 1.200.009,05 zł (w tym: sektor publiczny: 867.325,06 zł; sektor gospodarczy i sektor społeczny: 332.683,99 zł);
  3. Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa ·         Limit dostępnych środków:779.110,87 zł (w tym: sektor publiczny: 678.185,17 zł; sektor gospodarczy i sektor społeczny: 100.925,70 zł);
  4. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, ·         Limit dostępnych środków: 1.388,54 zł;
 
Termin składania wniosków:
od 12.11.2013 r. do 12.12.2013 r.,
 
Miejsce i tryb składania wniosków:
Bezpośrednio w siedzibie Biurze Krośnieńsko-Gubińskiej Grupy Rybackiej, ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3 66-600 Krosno Odrzańskie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 12.12.2013 r. o godzinie 15.00.
 
Szczegółowe informacje:
dotyczące naboru, w tym formularz wniosku o dofinansowanie wraz z wykazem niezbędnych dokumentów oraz kryteria wyboru operacji do realizacji, dostępne są w siedzibie biura Lokalnej Grupy Rybackiej Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka oraz na stronie internetowej: www.kggr.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:www.ryby.lubuskie.pl
 
Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników biura LGR: nr tel. (68) 359 86 90 wew. 32, e-mail: biuro@kggr.pl.
 
W ramach naboru KGGR wybierze operacje do wysokości 120% limitu, który został podany 
w ogłoszonej informacji o możliwości składania wniosków o dofinansowanie.