Instrumenty wsparcia eksportu - spotkania informacyjne


wpisany przez redaktor | piątek, 05 kwietnia 2013 13:28 |


Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów zapraszają lubuskich eksporterów oraz wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem działalności eksportowej na spotkania informacyjne poświęcone planowaniu, organizowaniu i realizacji eksportu lub inwestycji poza granicami Polski oraz mo??liwo??ciom wykorzystania funduszy unijnych w tym zakresie.


Spotkania odbędą się:

11.12.2012 r. w godz. 10:00 – 15:30 w Zielonej Górze, Hotel Amadeus, ul. Jedności 87 a

Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowy plan dostępny na stronie: www.lubuskie.coie.gov.pl.

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą mailową na adresy biuro@3x.info.pl i coie@lubuskie.pl, przez formularz elektroniczny lub telefonicznie pod numerem 727 919 451.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj

Projekt jest finansowany ze Środków UE, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 6.2.1 „Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.