Spacer po Euromieście z okazji Europejskiego Dnia Współpracy Terytorialnej


wpisany przez redaktor | piątek, 05 kwietnia 2013 12:28 |


Z okazji Europejskiego Dnia Współpracy Terytorialnej w piątek 21 września 2012 godz. 13.00 zapraszamy wszystkich mieszkańców Euromiasta Gubin-Guben, turystów oraz osoby zainteresowane na spacer po Euromieście szlakiem projektów współfinansowanych z Programu EWT. Zaprezentowane zostaną najważniejsze zabytki Euromiasta oraz w ciekawy sposób przedstawiona zostanie jego historia. Informacje przekazywane będą w języku polskim i niemieckim. Ponadto dzień ten będzie dniem otwartym w Transgranicznym Centrum Marketingu przy ul. Chrobrego 6, gdzie oprócz standardowych dyżurów prawnika, dyżury pełnić będą również radni z Gubina i Guben, oraz przewodnicy turystyczni.

Ponadto Dzień Otwarty zorganizuje wspólnie z partnerem z niemieckim Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr". W związku z tym każdy, kto zdecyduje się odwiedzić biura przy ul. Piastowskiej 18 w Gubinie i Berliner Strasse 7 w Guben, będzie miał możliwość rozmowy z pracownikami, którzy chętnią odpowiedzą na zadawane pytania i wyjaśnią na czym polega praca w Euroregionie. Odwiedzający biuro w Gubinie będą mieli możliwość rozmowy z pracownikiem z biura niemieckiego, natomiast mieszkańcy Guben z pracownikiem polskiego biura.