Transgraniczny Punkt Informacyjny


wpisany przez redaktor | piątek, 29 marca 2013 08:19 |


Straż Miejska z Gubina wraz z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej oraz gubeńską Bundespolizei rozpoczęła realizację unijnego projektu "Transgraniczny Punkt Informacyjny w Euromieście Gubin-Guben".
Celem projektu jest nawiązanie bliższej współpracy wspomnianych służb porządkowych oraz doinformowanie społeczeństwa o prawach obowiązujących zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie granicy. - Naszym zadaniem jest rozwiązywanie problemów oraz odpowiadanie na nurtujące pytania z dziedziny prawa, zatrudnienia, działalności gospodarczej, czy choćby ochrony środowiska i bezpieczeństwa - wyjaśnia komendant Straży Miejskiej w GubinieKrzysztof Dubert. Wszelkie informacje oraz opis realizacji projektu można na bieżąco śledzić na stronie internetowejwww.info.gubin-guben.eu.
 
 
W każdy wtorek, w godzinach 9.00-17.00, w Guben (w siedzibie Bundespolizei, tuż za mostem granicznym) organizowane są dyżury uczestników projektu, gdzie można bliżej poznać rolę, zadania i specyfikę tych służb. Ponadto, odbywać się będą spotkania ze specjalistami z wybranych dziedzin, podczas których można będzie zasięgnąć porady prawnej. Planowane są wyjazdy terenowe, aby partnerzy projektowi mogli promować Euromiasto Gubin-Guben.
 
Rozpoczęły się już pierwsze spotkania z mieszkańcami Gubina. W środę, 24 listopada, przedstawiciele projektu odwiedzili Szkołę Podstawową nr 3 w Gubinie. Dzieci zapoznały się ze specyfiką poszczególnych służb, a także miały możliwość obejrzenia sprzętu wykorzystywanego przez funkcjonariuszy w pracy. Spotkanie zakończono konkursem sprawdzającym, co uczniowie zapamiętali z warsztatów. Niejeden z nich stwierdził, że tego rodzaju praca jest nie tylko bardzo ciężka i odpowiedzialna, ale także ciekawa!
 
Projekt ten z pewnością przyczyni się do zacieśnienia współpracy między tymi jednostkami, umożliwi wzajemne uzupełnianie się i spowoduje efektywniejszą współpracę. Zysk z tego będzie miał każdy mieszkaniec naszego Euromiasta oraz pobliskich miejscowości, co z kolei przełoży się na działania globalne oraz rozwijanie dobrych stosunków między Polską i Niemcami.