II Lubuskie Forum Gospodarcze


wpisany przez redaktor | środa, 27 marca 2013 14:15 |


Poniżej zamieszczamy materiały do pobrania z II Lubuskiego Forum Gospodarczego, które odbyło się 18 września 2009 w Gubinie. Aby pobrać dowolny z dostępnych materiałów, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie i wybrać polcenie zapisz element docelowy jako...

II Lubuskie Forum Gospodarcze
Oficjalna broszura

PREZENTACJE

Szanse Gospodarcze w Polsce
Dr Jacek Robak, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie

Relacje z doświadczeń w praktyce
Zbigniew Poniatowski, PKM Wioletta Poniatowska, Gubin

Szanse związane z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej 2012
Dr Hanno Stöcker, ASTARE GmbH, Hamburg/Szczecin

Ulgi podatkowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (K-S SSE)
Andrzej Kail, Główny Specjalista-Manager Projektów Inwestycyjnych

Fundusze Regionalne dla Województwa Lubuskiego 
Joanna Szalpuk, Pełnomocnik Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Innowacyjne oferty dla sektora MŚP dzięki współpracy pomiędzy Brandenburgią a Polską 
Michaela Zielińska, Polsko-Niemieckie Biuro Współpracy Kas Oszczędnościowych

Optymalizacja rynku zbytu
- dlaczego sprzedaż do Polski?
- strategia sprzedaży
- personel sprzedaży

Dr Hanno Stöcker, ASTARE GmbH, Hamburg/Szczecin

Odpowiedzialność przedsiębiorcy w Polsce
Mariusz Korpalski, Radca Prawny, Poznań

Gubin – atrakcyjne oferty dla nowych Inwestorów
Bartłomiej Bartczak, Burmistrz Miasta Gubina