NABÓR ZADAŃ DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ


wpisany przez bartekk | poniedziałek, 13 listopada 2017 13:49 |


Działania mogą obejmować wszelkie przedsięwzięcia służące obniżeniu emisji, między innymi:
– wymiana oświetlenia,
– wymiana taboru komunikacyjnego,
– budowa ścieżek rowerowych,
– montaż odnawialnych źródeł energii,
– termomodernizacja budynków.
 
Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
- nazwa inwestycji
- koszt modernizacji,
- ilość energii finalnej przed i po inwestycji (MWh),
- emisja CO2 przed i po  MgCO2/rok,
- jeśli jest OZE to jaka moc.
 
Przypominamy, że udział w Planie zwiększa możliwość pozyskania finansowania inwestycji
i miękkich działań w ramach programów operacyjnych (krajowych
i regionalnych) na działania związane z efektywnością energetyczną i ochroną klimatu.
 
Zadania należy zgłaszać do dnia 17 listopada 2017r. pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Gubinie

ul. Piastowska 24
66-620 Gubin
 
Wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.