„Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”


wpisany przez redaktor | czwartek, 12 października 2017 14:25 |


W dniu 1 września 2017 r. Wójt Gminy Niegosławice, Lider projektu, podpisał umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego pt. „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 2 „Rozwój Cyfrowy” Działanie 2.1 „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego”Podziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekt realizowany poza formułą ZIT”
 
 
Celem projektu jest wdrożenie usług elektronicznych w 15 gminach województwa lubuskiego, dzięki czemu w sposób znaczący podwyższy się standard świadczenia usług administracji samorządowej na szczeblu gminnym. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz realizowanych procesów. 
 
 
Efektem finalnym projektu będzie ułatwienie dostępu do informacji gromadzonej przez administrację samorządową wszystkim zainteresowanym podmiotom, możliwość dokonywania spraw urzędowych na odległość oraz zapewnienie pełnej interoperacyjności danych, usług, przekazu informacji przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.
 
 
Partnerzy projektu: Gmina Babimost, Gmina Bytnica, Gmina Gozdnica, Gmina Gubin o statusie miejskim, Gmina Gubin wiejska, Gmina Kolsko, Gmina Kożuchów, Gmina Krzeszyce, Gmina Lubrza, Gmina Maszewo, Gmina Skąpe, Gmina Zbąszynek, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Miasto Żary
 
 
Całkowita wartość projektu: 9 343 434,00 PLN
Łączna kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 7 941 918,83 PLN
 
Wartość projektu dla Miasta Gubina - 364.143,00 zł
Kwota dofinansowania dla Gminy – 309.521,55 zł