Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gubina w roku 2016


wpisany przez bartekk | środa, 02 listopada 2016 12:06 |


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górzej przyznał dofinansowanie dla miasta Gubina na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gubina w roku 2016”            
w kwocie 20.844,97 PLN, finansowanego w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
 
W 2016 roku został osiągnięty efekt ekologiczny – 36,16Mg 
 
Unieszkodliwiono  36,16 Mg czyli 2 914,05 m2 wyrobów zawierających azbest, w tym z demontażem 26,375 Mg czyli 2 024,50 m2, oraz 9,785 889,55 m2  wyrobów zawierających azbest bez demontażu.