Notice: Undefined variable: zw in /test/pomoc/modelPanel.php on line 240

Gospodarka odpadami


wpisany przez redaktor | wtorek, 12 stycznia 2016 21:26 |


 

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

 

Ustawa "śmieciowa"

W życie wchodzi ustawa "śmieciowa". Co ona oznacza dla mieszkańców? Z jakimi nowymi obowiązkami musimy się liczyć? Dlaczego dokonano zmian?

Od 1 lipca tego roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów, na mocy których obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina. Jakie jest podstawowe założenie nowych przepisów? Po zmianach w ustawie każda gmina musi wyłonić w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości. Ma to doprowadzić do tego, że wyrzucanie śmieci do lasu „nie będzie się opłacać”, co w efekcie doprowadzi do całkowitej likwidacji dzikich wysypisk.

Dla statystycznego Kowalskiego zmiany te wnoszą także inne korzyści. Mieszkańcy nie będą musieli poszukiwać najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów, ponieważ będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną stawką uchwaloną przez lokalną radę. Dodatkowo mieszkańcy przestaną się martwić co zrobić ze zużytym sprzętem elektronicznym, zniszczonymi meblami, przeterminowanymi lekami lub zużytymi bateriami. Gmina będzie musiała organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów.

Warto w tym miejscu wspomnieć o opłatach. Dominująca będzie w nich zasada: segregujesz odpady – płacisz mniej. Czyli jednym zdaniem podwójna korzyść – oszczędzasz i jesteś ekologiczny.

Ustawodawca dał gminom możliwość wyboru metody, na podstawie, której naliczona zostanie opłata za odbiór odpadów. Rada Miejska w Gubinie zdecydowała, że najbardziej logiczne będzie pobieranie opłat od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Oznacza to, że każdy właściciel lub zarządca nieruchomości będzie musiał wykazać w deklaracji ilość osób, która mieszka w danym domu lub mieszkaniu. Ponadto do takiej deklaracji trzeba będzie załączyć rachunek za wodę z ostatnich trzech miesięcy, dzięki czemu możliwa stanie się weryfikacja liczby osób zadeklarowanych z liczbą osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość.

Należy także dodać, że osoba zameldowana nie musi być osobą zamieszkującą w mieszkaniu lub domu. Przecież zdarzają się sytuacje, gdy dzieci wyjeżdżają do szkół i na uczelnię poza swoją miejscowość. Mieszkają tam w internacie lub w wynajmowanej stancji, ale mimo to meldunek mają w rodzinnym domu. Podobnie może być w przypadku osób, które wyjechały w poszukiwaniu pracy do większych miast czy poza granicę kraju. W takiej sytuacji do deklaracji należy załączyć zaświadczenie o tym, że dana osoba uczy się, studiuje lub pracuje w innej miejscowości. Tym samym nie będziemy musieli jej deklarować i nie będzie ona brana pod uwagę przy naliczaniu opłaty.

Przypomnijmy, że Rada Miejska w Gubinie ustaliła miesięczne stawki opłat w wysokości: 18 złotych od osoby za odpady niesegregowane oraz 12 złotych od osoby za odpady zbierane selektywnie.

Stawki, które będą obowiązywały od 1 lipca w Gubinie od jednego mieszkańca wynoszą:

12,00 zł - odpady segregowane         18,00 zł - odpady niesegregowane

Właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy na odbiór śmieci zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

Z  wytworzonych odpadów w gospodarstwie domowym trzeba wysegregować podstawowe ich frakcje:

PLASTIK
SZKŁO
PAPIER

Jest to wstępna segregacja nie wymagająca dokładnego mycia i usuwania etykiet
CZEGO NIE MOŻEMY WYSEGREGOWAĆ WRZUCAMY DO POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE
W miesiącach od kwietnia do października będą odbierane odpady zielone BIO zgodnie z harmonogramem

Poza harmonogramem odbioru odpadów komunalnych bez dodatkowych opłat wysegregowane odpady komunalne będzie można oddać do stworzonych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Gniazd usytuowanych w mieście Gubinie oraz utworzonego obsługowego Punktu Odbioru Odpadów Komunalnych, gdzie będzie można również oddać meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony, chemikalia, baterie i akumulatory itp. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, Dodatkowo będą organizowane uliczne zbiórki odpadów wielkogabarytowych, które odbywać się będą 2 razy w roku zgodnie z opublikowanym corocznie harmonogramem.

Od 1 lipca na podstawie złożonych deklaracji bez wcześniejszych powiadomień (faktur, książeczek wpłat)

 należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy: PKO BP SA 06 1020 5402 0000 0502 0027 7418 do 10 każdego miesiąca, z tym że za lipiec płatne do 10 lipca 20013 r.

Możliwa forma zlecenia stałego z rachunku bankowego.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWY:

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE:

 załączniki:
nowa deklaracja.pdf DO-W 2016 nowy.pdf