NABÓR ZADAŃ DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
W związku z trzecią aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Gubina informujemy o możliwości zgłaszania zadań do ww. Planu.
System wsparcia w zakresie efektywności energetycznej i OZE
Projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. ,,Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gubina w roku 2016
Zakończenie realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gubina w roku 2016” sfinansowanego ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW w formie dotacji w kwocie 20 844,96 PLN, osiągnięty efekt ekologiczny – 36,16Mg
Gospodarka odpadami
W życie wchodzi ustawa "śmieciowa". Co ona oznacza dla mieszkańców? Z jakimi nowymi obowiązkami musimy się liczyć? Dlaczego dokonano zmian? Od 1 lipca tego roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów, na mocy których obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina. Jakie jest podstawowe założenie nowych przepisów? Po zmianach w ustawie każda gmina musi wyłonić w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości. Ma to doprowadzić do tego, że wyrzucanie śmieci do lasu „nie będzie się opłacać”, co w efekcie doprowadzi do całkowitej likwidacji dzikich wysypisk.