Stawki za odpady:

 
18 złotych od osoby za odpady niesegregowane

 
12 złotych od osoby za odpady zbierane selektywnie.