Stawki za odpady:
 
  • 18 złotych od osoby za odpady niesegregowane
  • 12 złotych od osoby za odpady zbierane selektywnie.Opłaty za gospodarowanie odpadami na podstawie złożonych deklaracji bez wcześniejszych powiadomień (faktur, książeczek wpłat) należy uiszczać do 10 każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy:

 
PKO BP SA 06 1020 5402 0000 0502 0027 7418
 
 
Możliwa forma zlecenia stałego z rachunku bankowego.