NABÓR ZADAŃ DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
W związku z trzecią aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Gubina informujemy o możliwości zgłaszania zadań do ww. Planu.

System wsparcia w zakresie efektywności energetycznej i OZE

Projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. ,,Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz p (...)

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gubina w roku 2016

Zakończenie realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gubina w roku 2016” sfinansowanego ze środków WFOŚiGW (...)

Gospodarka odpadami

W życie wchodzi ustawa "śmieciowa". Co ona oznacza dla mieszkańców? Z jakimi nowymi obowiązkami musimy się liczyć? Dlaczego dokonano (...)