Możliwość składania wniosków w ramach K-GGR
Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na operacje w zakresie:
Instrumenty wsparcia eksportu - spotkania informacyjne
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów zapraszają lubuskich eksporterów oraz wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem działalności eksportowej...
O gospodarce w Cottbus
14 grudnia, kilka dni po wizycie w Berlinie, burmistrz Bartłomiej Bartczak wziął udział w kolejnej konferencji gospodarczej, tym razem w Cottbus.
Bruksela zdobyta!
Nie tak często zdarza się, że średniej wielkości miasto, a takim bez wątpienia jest Gubin potrafi przykuć uwagę setek najważniejszych osób w Europie.
II Raport Samorządowy
Zapraszamy do zapoznania się z II Raportem Samorządowym. Aby go pobrać wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na okładce zamieszczonej poniżej i z menu kontekstowego wybrać zapisz element docelowy jako.
II Lubuskie Forum Gospodarcze
Poniżej zamieszczamy materiały do pobrania z II Lubuskiego Forum Gospodarczego, które odbyło się 18 września 2009 w Gubinie.
Oferta dla przedsiębiorców miasta Gubin
Dukat Miejski to akcja skierowana na promocję turystyczną miasta i jego atrakcji. Z powodzeniem od kilku lat podobne akcje funkcjonują w kilkudziesięciu miastach w Polsce. Niektóre z nich powtarzane są już po raz trzeci.
Pierwszy Europejski Tydzie?? Ma??ych i ?rednich Przedsi?biorstw
W dniach 6??14 maja 2009 r. Komisja Europejska organizuje Pierwszy Europejski Tydzie?? Ma??ych i ?rednich Przedsi?biorstw. Przedsi?wzi?cie to ma na celu promowanie ducha przedsi?biorczo??ci w Europie oraz informowanie pr
Dzia??aj Lokalnie i pozyskaj 6000 z??!
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum og??asza konkurs dla organizacji i instytucji, kt??re chc? pozyska? 6000 z?? na dzia??ania spo??eczne. To ju?? 4 konkurs Fundacji w ramach og??lnopolskiej inicjatywy Akademii Rozwoju Filantro
Gubin ma pierwszego inwestora, b?dzie atrakcyjna praca
Tekra podpisa??a akt notarialny nabycia nieruchomo??ci i uzyska??a zezwolenie na prowadzenie dzia??alno??ci gospodarczej w strefie ekonomicznej