Legnicka 

Położenie

Nazwa lokalizacji Ulica Legnicka
Miasto/Gmina Gubin
Powiat Krosno Odrzańskie
Województwo Lubuskie


 

Charakterystyka działki

Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawa??ku) [ha] 25 ha
Kształt działki trapez
Możliwość powiększenia terenu do 100 ha
Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel/właściciele Miasto Gubin, właściciele prywatni
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Teren o przeznaczeniu produkcyjno-technicznym
Charakterystyka Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Klasa 4 - 25 ha
Różnica poziomów terenu [m] Teren płaski
Obecne użytkowanie Teren rolniczy
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie ma
Poziom wód gruntowych [m] poniżej 2,5 m
Budynki i zabudowania na terenie Brak zabudowania w obszarze 2 km 

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu Droga krajowa nr 32
Autostrada/droga dojazdowa [km] autostrada A4/A18:
Drezno-Kraków 40 km
autostrada A2:
Berlin-Warszawa 50 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Port rzeczny w Krośnie Odrzańskim - 35 km
Kolej [km] 5 km
Bocznica kolejowa [km] 5 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Berlin - 100 km
Babimost - 85 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Zielona Góra - 50 km 

Infrastruktura

Elektryczność na terenie Tak
Napięcie 15 kv
Gaz na terenie Nie
Odległość przyłącza od działki 800 m
Wartość kaloryczna PN 1 Mpa
Średnica rury Ø 160 mm
Woda na terenie Tak
Dostępna objętość Ø 225
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie będź w bezpośrednim sąsiedztwie Tak, 5 km od terenu inwestycyjnego
Telekomunikacja ISDN, DSL, GSM