Przemysłowa

Gubińska podstrefa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działki znajdujące się przy ul. Przemysłowej są idealnym miejscem dla przedsiębiorców szukających nowych miejsc pod inwestycje. Tereny te są w pełni uzbrojone, a prowadzenie działalności w strefie wiąże się z licznymi zniżkami i zwrotami podatku.

Położenie

Nazwa lokalizacji Ulica Przemysłowa
Miasto/Gmina Gubin
Powiat Krosno Odrzańskie
Województwo LubuskieCharakterystyka działki

Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha] 6,4 ha
Kształt działki nieregularny
Możliwość powiększenia terenu nie
Informacje dotyczące nieruchomości Właściciel/właściciele Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Teren przemysłowy
Charakterystyka Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha] Klasa 4
Różnica poziomów terenu [m] 1,5 m
Obecne użytkowanie Teren przemysłowy
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie ma
Poziom wód gruntowych [m] poniżej 3,5 m
Budynki i zabudowania na terenie Brak zabudowania w obszarze 1 kmPołączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu Droga wojewódzka nr 274
Autostrada/droga dojazdowa [km] autostrada A4/A18:
Drezno-Kraków 40 km
autostrada A2:
Berlin-Warszawa 50 km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Port rzeczny w Krośnie Odrzańskim - 35 km
Kolej [km] 5 km
Bocznica kolejowa [km] 5 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] Berlin - 100 km
Babimost - 85 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] Zielona Góra - 50 km

Infrastruktura

Elektryczność na terenie Tak
Napięcie 15 kv
Gaz na terenie Tak
Odległość przyłącza od działki na działce
Wartość kaloryczna PN 1 Mpa
Średnica rury Ø 160 mm
Woda na terenie Tak
Dostępna objętość Ø 225
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie Tak, 5 km od terenu inwestycyjnego
Telekomunikacja ISDN, DSL, GSM