Pływalnia czynna

 

od poniedziałku do soboty w w godzinach od 07.00 do 21.30

w niedzielę od 07.00 do 20.30

 

Cennik wstępu na pływalnię obowiązujący od 1 lutego 2014 roku

Dzieci powyżej  3 roku życi ado 6 lat - 3 zł za pierwszą godzinę,następnie 0,30 zł za każde rozpoczęte 6 min

Dzieci i młodziez szkolna, studenci ( do 26 roku życia), osoby z orzeczona niepełnosprawnością, osoby biorące udział w zorganizowanych formach treningu sportowego - 4 zł za pierwszą godzinę, następnie 0,40 zł za każde rozpoczęte 6 minut

Dorośli, w tym trener - za zajęcia indywidualnej nauki pływania - 8 zł za pierwszą godzinę, następnie 0,80zł. za każde rozpoczęte 6 min

Bilet grupowy (jedna osoba dorosła wraz z 2-5 dzieci do lat 13) - 14 zł za pierwszą godzinę, następnie 1,40 zł za każde rozpoczęte 6 minut

Opłata za zajęcia szkolne - 1 zł od ucznia

 

Karnety:
 
- 50 zł. + 30% gratis
- 100 zł. + 35% gratis
- 150 zł. + 40% gratis
Karnety są ważne jeden rok od chwili wykupienia.
kaucja - 20 zł.
 
- Wynajęcie pływalni dla grup zorganizowanych, po uprzednim zgłoszeniu  - 240 zł za godzinę
- Wynajęcie wyłącznie dużego basenu, po uprzednim zgłoszeniu - 150 zł za godzinę
- Wynajęcie wyłącznie małego basenu, po uprzednim zgłoszeniu - 50 zł za godzinę
- Wynajęcie wyłacznie toru pływackiego - 30 zł za godzinę ( trener plus max. 6 uczniów)

 

Osoby uprawnione do korzystania ze stawek ulgowych:

- dzieci do ukończenia 3 roku życia,

- opiekunowie grupy zorganizowanej 9 10 osób i więcej)

- trener prowadzący zajęcia dla grupy zorganizowanej ( 10 osób i więcej)

- nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne na basenie

- rodzic, opiekun nie korzystający z basenu

- uczestnicy zawodów sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu

 

Podane ceny zawierają podatek VAT

 

Gubin 66-620
Ul.II Armii Wojska Polskiego 5 
Tel. 68 455 8 286
e-mail: 
mosgubin@o2.pl