Okolice Gubina, zwane również "Ziemią Gubińską", obejmują pagórki morenowe zbudowane z piasku, gliny i żwiru oraz skał (kamieni). Są one rejonem geograficznym zajmującym ok. 760 km2 powierzchni o naturalnych z trzech stron granicach: dolinach dużych rzek. Wzniesienia od zachodu graniczą z Nysą Łużycką, od północy z Odrą, od wschodu z Bobrem, a od południa z Kotliną Zasiecką i obniżeniem nowosolskim.

W okolicach Gubina znajdują się liczne rezerwaty przyrody:

- na zachodzie "Rezerwat Dębowiec" o pow. 9,73 ha koło Dzikowa. Zachowane są w nim okazy dębów w wieku 210-230 lat oraz sosny w wieku około 120 lat, a także chronione garunki chrząszczy: jelonka rogacza oraz kozioroga dębosza

- na południu "Rezerwat Uroczysko Węglińskie" o pow. 6,95 ha, niedaleko Węglin. Jest to obszar atrakcyjny pod względem krajobrazowym, z licznymi pomnikami przyrody oraz rzadkimi gatunkami sosny wejmutki i czarnej daglezji, kasztana jadalnego, wiązu, miłorzębu i cyprysika.

- na północy " Krzesiński Park Krajobrazowy"

Swoistego uroku nadaje okolicom Gubina bogata sieć wodna. Składają się na nią : Odra, Bóbr, Nysa Łużycka,  Lubsza (Lubica), Wodra (Werdawa), Golca, Wełnica, Łomianka, a także jeziora: Borek (Kosarzyn),Głębno, Bagniste, Bronków, Płaszno, Weśnickie, Jańsko, Suchodolskie, Brodzkie.

Szczegółowe informacje na ten temat w broszurze poniżej: 

Broszura "Okolice Gubina"