KALENDARIUM

963 – Magrabia niemiecki Gero II zajmuje zbrojnie Łużyce.

1002 – Łużyce przechodzą pod panowanie Bolesława Chrobrego.

1018 – Pokój w Budziszynie potwierdził przynależność Łużyc do Polski.

1032 – Łużyce zostają przyłączone do Marchii Wschodniej.

1128 – Otto von Bamberg sprowadził do Gubina winorośl.

1211 – Henryk Brodaty nadał Gubinowi przywilej składowania soli.

01.06.1235 – W Lipsku margrabia Miśni Henryk Ilustris Dostojny nadał Gubinowi prawa miejskie.

1298 – Margrabia Teodoryk zezwolił na budowę ratusza w Gubinie.

1304 – Gubin przeszedł pod panowanie Aksańczyków.

1311 – Rozpoczęto budowę obwarowań miejskich (zakończono w 1319 r.). Miasto otoczono murami obronnymi z trzema bramami: klasztorną, Krośnieńską i Ostrowską.

1323 – W Gubinie panować zaczęli Wittelsbachowie.

1368 – Gubin dostał się pod panowanie Luksemburgów i Habsburgów.

27.10.1429 – Gubin napadli i spalili husyci.

1432  – Ponowny najazd husytów na Gubin.

1623 – Gubin przeszedł pod panowanie saskiej dynastii Wettinów.

1692 – Uruchomiono konną (wozową) linię pocztową z Lübben przez Gubin do Żar.

1712 – W ratuszu podejmowano rosyjskiego cara Piotra I, którego interesowały urządzenia wodociągowe, warsztaty sukiennicze, farbiarnie i organizacja bractwa kurkowego.

1810 – Zawaliła się brama krośnieńska.

1815 – Na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego Gubin znalazł się w państwie pruskim pod wodza Hohenzollernów.

1835 – Rozpoczęto zasypywanie fosy otaczającej miasto.

1837 – Rozebrano bramę Klasztorną.

1846 – powstało połączenie kolejowe Gubina z Wrocławiem i Berlinem.

25,01.1852 – W Gubinie odprawiono pierwszą mszę katolicką.

1858 – W Gubinie było 13 fabryk.

1859 – Zbudowano kościół katolicki przy ulicy Królewskiej.

28.10.1860 – Poświęcenie gubińskiego kościoła katolickiego (kościół Św.Trójcy)

1870 – Gubin otrzymał połączenie kolejowe z Halle i z Poznaniem.

1877 – Rozebrano bramę Ostrowską. Jej fragmenty zachowały się do czasów dzisiejszych.

1918 – Po zakończeniu I wojny światowej Gubin znalazł się w granicach republiki Weimarskiej i III Rzeszy.

1935 – Rozbudowano kościół katolicki (Św. Trójcy)

30.08.1936 – Kardynał wrocławski Bertram poświęcił rozbudowany kościół katolicki(Św. Trójcy)

1940 – Do Gubina zaczęli przybywać różnojęzyczni przesiedleńcy i polscy jeńcy wojenni.

19 – 26.02.1945 – Walki o Gubin.

09.05.1945 – Do Gubina przybyła grupa operacyjna Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów Z Legnicy celem organizacji życia polskiego.

10.05.1945 – Do Gubina przybyła 27 – osobowa grupa organizatorów władzy polskiej z Piły.

05.06.1945 – Przybyła kolejna grupa operacyjna okręgu dolnośląskiego z zadaniem organizacji życia polskiego w Gubinie (miedzy wszystkimi grupami dochodziło do nieporozumień kompetencyjnych).

20.06.1945 – Ochronę granicy państwowej przejął 28 Pułk Piechoty.

07.07.1945 – Gubin zaliczony został do województwa poznańskiego.

28.07.1945 – Utworzono powiat gubiński.

06.09.1945 – W budynku przy ulicy Warszawskiej rozpoczęła naukę szkoła powszechna.

10.10.1945 – Gubiński urząd pocztowy rozpoczął działalność.

 

15.10.1945 –W budynku gimnazjum niemieckiego przy ul. Warszawskiej rozpoczęło naukę Miejskie Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne, którego dyrektorem był Mieczysław Mierzyński.

25.11.1945 – Oddanie do użytku i poświęcenie Szpitala Powiatowego.

23.02.1946 – Pożar budynku gimnazjum i szkoły powszechnej przy ul. Warszawskiej.

1946 – Spłonął teatr na Wyspie Strzeleckiej.

1946 – Zorganizowane zostało gubińskie przedszkole, powstał gubiński Ośrodek Zdrowia o raz Powiatowa i Miejska Biblioteka publiczna.

1947 – Przy ul. Piastowskiej uruchomiono bank komunalnej Kasy Oszczędnościowej (Obecnie Wielkopolski Bank Kredytowy).

1948 – Uruchomiono Bank Spółdzielczy w Gubinie.

1956 – Powstały zakłady odzieżowe.

1957 – W Gubinie utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową, powstało PTTK, Gubińskie Zakłady Obuwia.

10.05.1957 – Powstały Gubińskie Zakłady Metalowe Przemysłu terenowego produkujące narzędzia ogrodnicze.

1958 – W Domu Żołnierza przy ul. Różanej otwarto Powiatowy Dom Kultury.

1959 – Powstało Społeczne Ognisko Artystyczne oraz szkoła rolnicza.

31.12.1961 – Zlikwidowano powiat gubiński.

09.05.1962 – Zorganizowana została I Wiosna nad Nysą.

01.09.1963 – Utworzono Szkołę Podstawową nr 3.

1967 – Powstała Szkoła Podstawowa Specjalna.

31.12.1971 – W Gubinie otwarte zostało przejście graniczne do Guben w Niemieckiej Demokratycznej Republice Niemieckiej dla bezwizowego ruchu turystycznego.

17.08.1974 – Utworzono Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia.

19.12.1975 – Utworzono Ośrodek Sportu i Rekreacji.

1976 – Utworzona została gmina Gubin.

19.07.1978 – Ustanowione zostały barwy miejskie: biała, żółta, czerwona.

1979 – Czynami społecznymi mieszkańców Gubina zbudowana została kryta pływalnia.

30.10.1980 – Z powodu przemian społecznych zachodzących w Polsce na czas nieokreślony zostało zamknięte przejście graniczne Gubin/Guben.

1985 – Wybudowana została przychodnia zdrowia przy ul. Gdańskiej.

05.04.1986 – Przychodni zdrowia nadano imię dra Tadeusza Kunickiego.

1986 – Ze zniszczeń wojennych odbudowany został ratusz, w którym powstał Miejski Dom Kultury.

10.07.1987 – Gubin został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

08.12.1989 – Przy ul. Obrońców Pokoju poświęcona została kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa.

27.05.1990 – W pierwszych demokratycznych wyborach samorządu terytorialnego wybrano radę miejską, w której skład weszło 24 radnych.

19.01.1991 – W Gubinie została podpisana umowa o partnerstwie miast: Gubin, Guben, Laatzen.

1991 – Wybudowana została hala gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych. Powstało gubińsko – gubeńskie stowarzyszenie Wspólna Inicjatywa Gubin – Guben.

1992 – W Tomaszowie Mazowieckim gubińscy siatkarze (juniorzy młodsi) klubu sportowego Carina zdobyli tytuł mistrza Polski.

02.06.1993 – Powstało Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej EuroregionSprewa – Nysa –Bóbr.

21.09.1993 – Powstało stowarzyszenie polskich i niemieckich jednostek administracyjnych Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr.

1993 – Uruchomiono gubińską filię Krakowskiego Banku Przemysłowo – Handlowego.

27.06.1994 – W Gubinie został otwarty Bank PKO.

11.04.1995 – W Gubinie podpisano porozumienie o budowie oczyszczalni ścieków dla Gubina i Guben.
15.08.1995 – Utworzona została parafia kościoła pw. Matki Boskiej Fatimskiej

15.10.1995 – Gubińskie Liceum Ogólnokształcące obchodziło pięćdziesięciolecie istnienia. Odbył się zjazd absolwentów, podczas którego szkole nadano imię Bolesława Chrobrego.

27.08.1996 – Uchwała Rady Miejskiej plac Wdzięczności przemianowano na plac Bolesława Chrobrego.

31.12.1996 – Gubin liczył 18.732 mieszkańców.

 

Źródła:

1. R. Pantkowski, “Gubin”, Gubin 1998

2. S. Kowalski, “Gubin” [w:] “Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą”, Zielona Góra 1970