Przewodniczący Rady Miejskiej

 

WOJCIECH SENDERA


 

Z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Gubinie można kontaktować się za posrednictwem Biura Rady pod numerem tel. 68 455-81-35ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO:


MARIUSZ OCHOTNY i KRZYSZTOF ZDOBYLAK