Komisje Rady Miejskiej w Gubinie kadencji 2018-2023
 

Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej:


 

 1. Tomasz Romanowski - Przewodniczący
 2. Danuta Grygorowicz –Zastępca Przewodniczącego
 3. Zbigniew Bołoczko
 4. Mirosław Rogiński
 5. Wojciech Sendera


 
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska:

 1. Teresa Opara - Przewodnicząca
 2. Jan Skóra - Zastępca Przewodniczącego
 3. Jerzy Galewski
 4. Mariusz Ochotny
 5. Krzysztof Zdobylak

 
Komisja Kultury, Oświaty, Młodzieży, Sportu i Turystyki:

 1. Robert Woszak - Przewodniczący
 2. Ziemowit Patek - Zastępca Przewodniczącego
 3. Janusz Jażdżewski
 4. Halina Wojnicz
 5. Teresa Zajkowska

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 

 1. Ziemowit Patek - Przewodniczący
 2. Teresa Zajkowska - Zastępca Przewodniczącego
 3. Robert Woszak


 
Komisja Rewizyjna

 

1. Danuta Grygorowicz - Przewodnicząca
2. Zbigniew Bołoczko - Zastępca Przewodniczącej
3. Janusz Jażdżewski