Urząd Miejski w Gubinie
ul. Piastowska 24
66-620 Gubin

Sekretariat:
tel. 68 455 81 00
fax. 68 455 81 02
e-mail: um@gubin.pl

 

Konto dochodów: 06 1020 5402 0000 0502 0027 7418

 

Konto depozytów: 13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 (wadia, opłata za udostępnianie danych z ewidencji)