Honorowi obywatele miasta GubinaLp. Imię i nazwisko Nr uchwały
Rady Miejskiej
Data nadania Wnioskodawca
1.

Horst Lecke
XXI/111/91 19 grudnia 1991 r. Burmistrz Miasta
2.  


Herbert Gehmert
XL/341/93 28 października
1993 r.
Burmistrz Miasta
3.  


Władysława
Bobrowska
XII/66/95 28 kwietnia 1995 r. Stowarzyszenie
Pionierów Miasta
Gubina
4.  


Stefan Chlebny
XII/66/95 28 kwietnia 1995 r. Stowarzyszenie
Pionierów Miasta
Gubina
5.  


Henryk
Jakubowski
XII/66/95 28 kwietnia 1995 r. Stowarzyszenie
Pionierów Miasta
Gubina
6.  


Maria Rebajn
XII/66/95 28 kwietnia 1995 r. Stowarzyszenie
Pionierów Miasta
Gubina
7.  


Zenon Śmigielski
XII/66/95 28 kwietnia 1995 r. Stowarzyszenie
Pionierów Miasta
Gubina
8.  


Janusz Jans
IX/55/99 29 kwietnia 1999 r. Stowarzyszenie
Pionierów Miasta
Gubina
9.  


Tadeusz Firlej
XXIII/174/2000 29 czerwca 2000 r. Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu i
Turystyki
Rady Miejskiej
10.  


Stefan Ciszek
XXIV/180/2000 17 sierpnia 2000 r. Komisja
Planowania i
Budżetu
Rady Miejskiej
11.  


Józef Bartkowiak
XXXVI/311/2001 30 sierpnia 2001 r. Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu i
Turystyki
Rady Miejskiej
12.  


Gottfried Hain
XLIII/361/2002 21 luty 2002 r. Przewodniczący
Rady Miejskiej
13.  


Zygfryd
Gwizdalski
XXVI/248/2005 27 stycznia 2005 r. Zielonogórskie
Stowarzyszenie
Amazonek Filia w
Gubinie
14.  


Zbigniew
Samociak
XXXIII/300/2005 18 sierpnia 2005 r. Klub Radnych
SLD
15.  


Nikodem
Melerowicz
XXXVI/358/2005 29 listopada 2005 r. Stowarzyszenie
Pionierów Miasta
Gubina
16.  


Urszula Dudziak
VIII/60/2007 31 maja 2007 Przewodniczący Rady Miejskiej
17.  


Stanisław Turowski
XVII/212/2008 27 marca 2008 Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Koło w Gubinie
18.  


Ksiądz Kanonik Jan Guss
XLIV/521/2010 24 czerwca 2010 Przewodniczący Rady Miejskiej

 

19.      

       Czesław Fiedorowicz         XLVIII.249.2013       30 grudnia 2013       Burmistrz Miasta