SKŁAD OSOBOWY MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA KADENCJI 2018/2019

 
1. Aleksander Bohatkiewicz
2. Zuzanna Domaros
3. Katarzyna Gancarz  - przewodnicząca
4. Arkadiusz Gwara
5. Nikola Idzior
6. Weronika Kasowska - zastępca przewodniczącej
7. Kuba Kolanko - zastępca przewodniczącej
8. Miłosz Kowalczyk
9. Wiktoria Krzyśpiak
10.Karolina Ślipko